Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

Thông Công Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Nguyện Tân Nghĩa, Bình Thuận.

Nhằm tạo mối thông công, gặp gỡ giữa các chị em cùng niềm tin, nhân Ngày Phụ nữ Tin Lành 10/03/2013. Các...

Thông Công Các Ban Thiếu Niên Tại HT Tân Nghĩa – Bình Thuận

HTTLVN.ORG – Lúc 8 giờ 30 ngày 30/4/2013 Thiếu niên các Hội Thánh: Sông Dinh, Tân Minh, Tân Đức, Tân Lập, La...