Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

Đức Tin Trong Lò Lửa Thử Thách

“Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc...

Khi Nào Hết Dịch Covid-19?

tannghia.tinlanh.vn – Đầu năm 2020, khi bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, nhân loại hy vọng một tương lai...

12 Câu Kinh Thánh Trong Cựu Ước Nói Về Quyền Tể Trị Của Chúa...

tannghia.tinlanh.vn – Trái ngược với các thần tượng vốn “có miệng mà không nói; có mắt mà chẳng thấy; có tai mà không nghe; có mũi mà...

Tại sao?

“Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt...

Ba Bí Quyết Giúp Bạn Có Thể Vui Mừng Ngay Giữa Hoạn Nạn

tannghia.tinlanh.vn – “Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui...

Khích lệ hay khích bác?

“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp...

Nuôi Mình Bằng Sự Thành Tín Chúa

“Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.” (Thi...

Bốn Dấu Hiệu Thực Tế Cho Thấy Bạn Cần Được Giúp Đỡ

Thế giới đang trong thời kỳ quay cuồng vì đại dịch, khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy bế tắc và...

Lời chứng: Chỉ Bởi Ân Điển

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta đã bị chôn vùi bởi hoàn cảnh, bởi thử thách, bởi khó khăn nhưng...

Ân Điển Chúa Dành Cho Tôi

“Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc Tin Lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là...