Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

Một đời sống thật sự đổi mới

Đã gần 4 năm trôi qua! Tôi thật sự muốn viết lời chứng này để dâng lên Chúa lời cảm tạ vì...

Hát mừng trong ban đêm

Nhưng không ai hỏi rằng: Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa của tôi, ở đâu? Ngài khiến cho người ta hát...

Cơ Đốc Nhân Nhìn Về Tương Lai

(Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24-34, Gia-cơ 4:14-15) Trang Bách Khoa Toàn Thư định nghĩa: “Tương lai mô tả khoảng...

Khích lệ hay khích bác?

“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp...

Tại sao?

“Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt...

Cầu Nguyện Cho Một Thế Giới Thương Tổn

Có một vài người nêu lên quan điểm: “Chúa đã định hoặc cho phép đại dịch tấn công thế giới, vì vậy...

Đức Tin Trong Lò Lửa Thử Thách

“Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc...

Ân Điển Chúa Dành Cho Tôi

“Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc Tin Lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là...

Vượt Qua Bão Tố

Chúng ta đang sống trong những ngày hết sức khó khăn của đại dịch Covid 19. Có thể ví đại dịch Covid...

Bí Quyết Để Không Bị Stress Theo Lời Chúa

(Kinh Thánh: Phi-líp 4:4-13) Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng gặp nhiều áp lực từ công...