Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

Tại sao?

“Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt...

Khích lệ hay khích bác?

“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp...

Lời chứng: Chỉ Bởi Ân Điển

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta đã bị chôn vùi bởi hoàn cảnh, bởi thử thách, bởi khó khăn nhưng...

Ân Điển Chúa Dành Cho Tôi

“Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc Tin Lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là...

Một đời sống thật sự đổi mới

Đã gần 4 năm trôi qua! Tôi thật sự muốn viết lời chứng này để dâng lên Chúa lời cảm tạ vì...