Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

Một đời sống thật sự đổi mới

Đã gần 4 năm trôi qua! Tôi thật sự muốn viết lời chứng này để dâng lên Chúa lời cảm tạ vì...

24 Điều Nhất

1.  Thói quen tàn phá mình nhiều nhất: Lo lắng 2.  Niềm vui lớn nhất: Ban cho 3.  Sự mất mát...

Cầu Nguyện Cho Một Thế Giới Thương Tổn

Có một vài người nêu lên quan điểm: “Chúa đã định hoặc cho phép đại dịch tấn công thế giới, vì vậy...

Cơ Đốc Nhân Nhìn Về Tương Lai

(Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24-34, Gia-cơ 4:14-15) Trang Bách Khoa Toàn Thư định nghĩa: “Tương lai mô tả khoảng...

Bí Quyết Để Vượt Qua Sợ Hãi

Sợ hãi vốn dĩ luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta. Từ một em bé đến người trưởng thành đều...

Chiến Đấu Với Ham Muốn Xác Thịt Như Thế Nào?

Ham muốn xác thịt là gì? Thường khi nghe đến cụm từ “ham muốn xác thịt”, ngay lập tức...

Không Thể Ảnh Hưởng Phúc Âm Đến Thế Giới Nếu Cơ Đốc Nhân Không...

“Những người Ta yêu thì Ta quở trách, sửa phạt; vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi!” (Khải Huyền 3:19, TTHĐ).

Những Nơi Thanh Vắng: Lu-ca 5:15-16

“Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện..”  (Lu-ca 5:16) Những người tìm kiếm Chúa đôi khi thích...