Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

24 Điều Nhất

1.  Thói quen tàn phá mình nhiều nhất: Lo lắng 2.  Niềm vui lớn nhất: Ban cho 3.  Sự mất mát...