Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

Chương trình đo tặng kính Lão – truyền giảng Tin Lành

https://www.youtube.com/watch?v=QOu3dXo5ThI Cảm tạ ơn Chúa chương trình Đo tặng kính và ca nhạc thánh kết thúc trong ơn yêu thương của...

Cầu nguyện và truyền giảng phúc âm | Thứ 5, 02/09/2021

Đề tài: THIÊN CHÚA LÀ AI? | Thứ 5, 02/09/2021 Thứ năm, ngày 2/9/2021, Cầu nguyện HT và truyền...

Chương Trình Truyền Giảng Ca Nhạc Thánh Tại Hội Thánh Tân Nghĩa, Tỉnh Bình...

Lúc 19g30 ngày 13/05/2018, Ban Truyền giáo tỉnh kết hợp với HTTL Tân Nghĩa, Bình Thuận tổ chức chương trình Truyền giảng...