Chương trình đo tặng kính Lão – truyền giảng Tin Lành

0
264
Cảm tạ ơn Chúa chương trình Đo tặng kính và ca nhạc thánh kết thúc trong ơn yêu thương của Chúa. 💐❤️
Cảm ơn đoàn và các anh em nhân sự chấp sự của HT bạn và HT nhà chung lòng trong công tác phục vụ. Tất cả vì người chưa được cứu. 💪🥰
“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”
📝Truyền giảng 15/10/2022