Chương trình thờ Phượng Chúa 12/06/2022

0
363
Hướng dẫn chương trình: Chấp sự Tu Thị Mỹ Nương
Cầu nguyện khai lễ: Mục sư Quản nhiệm Huỳnh Minh Tuấn

Quang cảnh giờ thờ phượng Chúa

Giảng Lời Chúa: Mục sư Võ Thành Phê – Uv.TLH – Mục vụ tỉnh Bình Thuận

Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 4:1-5

Câu gốc: Khải Huyền 3:7b

Nội dung bài giảng

Cầu Nguyện Chúc phước: Mục sư Võ Thành Phê – Uv.TLH – Mục vụ tỉnh Bình Thuận