HỘI ĐỒNG LƯU MỜI QUẢN NHIỆM – NHIỆM KỲ 2022-2026

0
526

Tannghia.tinlanh.vn – Sau giờ chia sẻ Lời Chúa vào Chúa nhật 12/06/2022, Mục sư Võ Thành Phê – Uv.TLH – Mục vụ tỉnh Bình Thuận đã tiến hành nghi thức Hội đồng lưu mời quản nhiệm tại HTTL Tân Nghĩa nhiệm kỳ 2022 – 2026 cho Mục sư Huỳnh Minh Tuấn đang là Mục sư quản nhiệm tại Chi Hội Tân Nghĩa.

Chủ tọa Hội đồng: Mục sư VÕ THÀNH PHÊ – Uv.TLH – Mục vụ tỉnh Bình Thuận

Sau lời tuyên bố khai mặc Hội đồng Mục sư chủ tọa mở niêm phong các phiếu đã được Tổng Liên Hội niêm phong cẩn thận gởi về cho Hội Thánh. Hội đồng cũng bầu ra các tiểu ban để phục vụ cho HĐ và được Mục sư chủ tọa hướng dẫn phát và kiểm phiếu đúng với quy định của Tổng Liên Hội.

Một số hình ảnh tại buổi Hội Đồng

Anh Huỳnh Tấn Thuận đọc biên bản Hội đồng.

Tạ ơn Chúa Mục sư Huỳnh Minh Tuấn tiếp tục được Chúa sử dụng để chăn dắt bầy chiên của Ngài tại HT Tân Nghĩa với kết quả:

  • 40 phiếu thuận lưu
  • 03 phiếu không thuận lưu
  • Đạt 93%, theo đó MS Huỳnh Minh Tuấn tiếp tục nhiệm kỳ mới 04 năm tại chi hội Tân Nghĩa

Xin tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện cho chức vụ của Mục sư Quản nhiệm cùng Ban Chấp Sự HT Tân Nghĩa, hầu cho làm trọn trọng trách Chúa giao phó tại Hội Thánh là chăn giữ bầy chiên của Ngài. A men!